Khách mua vé tham quan phố cổ Hội An tăng 20%

|

Riêng 10 tháng đầu năm, số lượng khách mua vé tham quan cũng tăng 8%. Được biết, từ năm 1995 đến nay, doanh thu bán vé tham quan khu phố cổ Hội An đạt gần 330 tỷ đồng; Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An đã nộp vào quỹ bảo tồn, trùng tu di tích gần 250 tỷ đồng.

Quốc Hải