Khách tham quan Mỹ Sơn năm 2018 tăng hơn 10%

VĂN KHOA |

(QNO) - Kết thúc năm 2018, tổng lượt khách đến Mỹ Sơn tăng 10,34%. Cụ thể đạt 392.070 lượt khách; trong đó khách nước ngoài đạt 342.938 lượt, tăng 12,77%.

Doanh thu qua vé đạt hơn 60 tỷ đồng. Năm 2018 có nhiều thuận lợi trong công tác thu hút khách tham quan, khu di sản đẩy mạnh các hoạt động hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

So với các năm trước đây có sự chuyển dịch về đối tượng khách, lượng khách Hàn, khách Trung đang tăng mạnh; các thị trường khách truyền thống như Tây Âu, Úc, Nhật Bản vẫn giữ ổn định. Việc các thị trường khách mới gia tăng góp phần tăng lượng khách tham quan, tuy nhiên cũng đòi hỏi ngày một có sự đa dạng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu về sự thay đổi này.

Theo Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, năm 2019 sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tập trung phát triển các sản phẩm địa phương, làm tốt công tác gắn kết các công ty doanh nghiệp du lịch.

VĂN KHOA