Khai trương khách sạn Hội An Chic

|

Hiện tại, Quảng Nam có 116 khách sạn (hơn 4.657 phòng), trong đó có 26 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 - 4 sao (2.470 phòng), 4 khách sạn 5 sao (752 phòng). Công suất sử dụng buồng phòng bình quân 60,87%. 

T.D