Khởi hành tour nước ngoài từ Đà Nẵng

V.LỘC |

1. Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm (bay về sáng). Giá: 11.790.000 đồng/người. Khởi hành ngày 14,21.6; 31.7; 16,30.8, 6.11

2. Hàn Quốc: 5 ngày 4 đêm (bay về tối). Giá:  11.990.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 24,31.5; 28.6; 12,19,26.7; 23.8; 27.9; 18,24,31.10; 8,22.11; 6,27.12

3. Thái Lan 4 ngày 3 đêm (Air Asia). Khởi hành: ngày 04.4; 9, 18, 23, 30.5. Giá 6.590.000. Khởi hành: ngày 6, 13, 20, 27.6; 4, 25.7; 1, 8, 15, 22.8. Giá: 6.790.000 đồng/khách.

4. Thái Lan 4 ngày 3 đêm - Bangkok Airway (PG). Khởi hành ngày 11, 18.7. Giá: 6.990.000 đồng/người. Khởi hành ngày 30.8. (Ngày lễ giá: 7.990.000 đồng/người).

5. Thái Lan: 5 ngày 4 đêm (Air Asia (FD). Khởi hành: 15, 25.5. Giá: 7,290,000 đồng/người. Khởi hành: Tết té nước 13-17.4. Giá: 7.990.000 đồng/khách. Khởi hành 15, 22.6; 6, 20, 27.7. Giá: 7.490.000 đồng/khách.

6. Thái Lan 5 ngày 4 đêm - Bangkok Airway (PG). Khởi hành: ngày 27.4. Ngày lễ. Giá: 8.790.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 17.8. Giá 7.790.000 đồng/khách.

7. Charter Jeju 4 ngày 3 đêm (Estar Jet). Khởi hành ngày 5.6 giá 7.990.000

8. Sin – Malaysia (5 ngày 4 đêm) (Silk Air) . Khởi hành ngày 27.4 –2.5. Giá: 14.590.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 29.5; 26.6; 10, 24, 31.7; 7, 21.8. Giá: 11.990.000 đồng/khách.

9. Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu (7 ngày 6 đêm). Khởi hành ngày 15.6. Giá: 17.990.000 đồng.

10. Trương Gia Giới  – Phượng Hoàng cổ trấn. (Viet Jet) 5 ngày 4 đêm. Khởi hành ngày 14.5,11,25.6 Giá: 11.990.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 4,9,18,23.5; 1,6,15,20,29.6. Giá: 12.590.000 đồng/ khách.

11. Nhật Bản Chater (5 ngày 4 đêm). Khởi hành ngày 1 – 6.5. Giá: 28.990.000 đồng/khách.

12. Singapore – Dubai (6 ngày 5 đêm). Khởi hành ngày 27.4. Giá: 28.990.000 đồng/khách.

13. Đài Loan (5 ngày 4 đêm). Khởi hành ngày 27.4. Giá: 12.990.000 đồng/khách

14. Đức - Luxembourg – Pháp – Bỉ - Hà Lan – Đức (9 ngày 8 đêm). Khởi hành ngày 18.4. Giá: 54.900.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 18.4. Giá 54.900.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 15, 16.6 giá 54.900.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 13, 20, 27.6; 5, 6, 20.7; 2.8. Giá: 57.900.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 21, 23.9. Giá 54.900.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 14, 20, 22.11; 2, 12.12.  Giá 52.900.000 đồng/khách. Khởi hành ngày 21.12. Giá: 57.900.000 đồng/khách.

15. Lào (5 ngày 4 đêm) đi đường bộ. Khởi hành ngày 12.4 và 27.4. Giá 6.390.000 đồng/khách..

Liên hệ: VIET DA TRAVEL 269 Núi Thành, Đà Nẵng

Tel : 0236 3647979 – 3647980– 3647981 – 3749515

Website: www.vietdatravel.com Email: locvietdatravel@gmail.com Hotline: Mr Lộc - 0905651717

V.LỘC