Khu du lịch Biển Hội An được cấp chứng nhận nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh cấp độ 4

Q.Hải |

Tổng Cục Du Lịch Việt Nam vừa cấp chứng nhận Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh - cấp độ 4 cho Khu du lịch Biển Hội An (thuộc Công ty CP Du lịch - dịch vụ Hội An).

Trong quá trình kinh doanh, Khu du lịch Biển Hội An đã quản lý bền vững, tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Ở cấp độ 4, Khu du lịch Biển Hội An được chấm từ 123-143 điểm, trong đó đạt 14/22 tiêu chí cấp cao của Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh do Bộ VH-TT&DL ban hành.

Q.Hải