Lập bản đồ và website giới thiệu làng nghề

PHƯƠNG UYÊN |

(QNO) - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở VH-TT&DL) cho biết sẽ xuất bản bản đồ giới thiệu các làng nghề truyền thống ở Quảng Nam và thiết lập bản đồ làng nghề truy cập trên website.

Mục đích nhằm giới thiệu vị trí địa lý, các đơn vị hành chính Quảng Nam trên bản đồ làng nghề; giới thiệu vị trí chi tiết trên bản đồ tất cả các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các điểm đến tham quan du lịch Quảng Nam như Hội An, Mỹ Sơn… Giới thiệu các làng nghề trên bản đồ thông qua công cụ sử dụng internet nhằm phục vụ yêu cầu quảng bá trong các sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh và các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Bản đồ và website yêu cầu phải thể hiện rõ và chú thích chi tiết tất cả các làng nghề, đảm bảo về chất lượng hình ảnh, nội dung và hình thức nhằm mang tới tiện ích cho người sử dụng một cách tốt nhất.

PHƯƠNG UYÊN