Mỹ Sơn có thêm dịch vụ mát xa

T.D |

Nhằm làm phong phú thêm dịch vụ, nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch tại Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn, SIT/ILO Quảng Nam đã phối hợp với Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn tổ chức lớp tập huấn mát xa chân và đầu cho nhân viên du lịch làng trong 2 ngày 16 và 17.9.

Chín thành viên tổ hợp tác du lịch của làng đã được các chuyên viên mát xa tại Hội An hướng dẫn những kiến thức cơ bản như vị trí các huyệt bàn chân, cổ, đầu cũng như thực hành thuần thục các kỹ năng mát xa. Hiện sau khóa tập huấn này, làng du lịch đã tổ chức thêm dịch vụ mát xa phục hồi sức khỏe và thư giãn cho du khách sau khi tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương.

T.D