Mỹ Sơn đón hơn 225.500 lượt khách du lịch

HOÀNG THƠ |

Theo báo cáo của UBND huyện Duy Xuyên, từ đầu năm đến nay ngành dịch vụ - thương mại - du lịch Duy Xuyên đạt giá trị 886 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái.

Thời gian qua huyện Duy Xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá và dịch vụ du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch như: làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, mô hình du lịch homestay tại Mỹ Sơn, cải thiện dịch vụ vận chuyển và sản phẩm lưu niệm tại khu du lịch Mỹ Sơn - Thạch Bàn... Năm nay, Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đón hơn 225.500 lượt khách đến tham quan, tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó có 171.700 lượt khách quốc tế, tăng 8,2%. Doanh thu từ du lịch đạt 20,7 tỷ đồng, tăng 67,87% so với cùng kỳ.

HOÀNG THƠ