Năm 2013 được chọn là "Năm phát triển sản phẩm du lịch"

S.Anh |

Sáng 20.12, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị về thiết chế văn hóa xã phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, gia đình - thể thao và du lịch 2013.

Đến nay, toàn tỉnh có 70% xã đã dành đất cho xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, song chỉ mới có 69/244 xã xây dựng nhà văn hóa, 61 xã có hội trường đạt quy định. Hiện toàn tỉnh cũng đã có 1.541/1.722 thôn có nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân những tồn tại, ngành văn hóa đề ra mục tiêu đến năm 2015 có 50% xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% thôn, khối phố có nhà văn hóa... Về nhiệm vụ công tác VH-TT&DL năm 2013, Sở VH-TT&DL xác định là năm “Phát triển sản phẩm du lịch”. Vì vậy, song song với các nhiệm vụ cụ thể cho các lĩnh vực văn hóa - gia đình, TDTT và các hoạt động khác, điểm nhấn các hoạt động của ngành năm 2013 sẽ tập trung vào việc nâng cấp các sản phẩm du lịch hiện có và hoàn thành các sản phẩm du lịch mới.

S.Anh