Năm 2017 doanh thu du lịch ước đạt 3.860 tỷ đồng

T.NGUYÊN - V.LỘC |

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong năm 2017, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,3 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 103,9%  so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,7 triệu lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016; khách nội địa ước đạt 2,5 triệu lượt, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch năm 2017 trên toàn tỉnh ước đạt 3.860 tỷ đồng, tăng 24,5 % so với cùng kỳ năm 2016, đạt 100,5% so với kế hoạch. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

Đặc biệt, năm 2017 lần đầu tiên Hội An đón 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú (tăng 21,66% so với cùng kỳ), gồm 1,78 triệu lượt khách quốc tế (tăng 30,95%) và 1,44 triệu lượt khách nội địa (tăng 11,85%). Tổng khách tham quan phố cổ đạt 2,38 triệu lượt (tăng 28,16%); khách tham quan Cù Lao Chàm đạt 407.315 lượt. Tổng lượt khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; công suất sử dụng buồng phòng đạt 51% (tăng 1,7%).

T.NGUYÊN - V.LỘC