Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tuyến Hội An - Cù Lao Chàm

CHÂU NỮ |

Hiện nay, trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm có 42 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy, với số lượng phương tiện hiện có là 138, sức chở 3.719 ghế. Theo đánh giá của UBND tỉnh, hầu hết các phương tiện thủy đang hoạt động hiện nay có công suất thấp, đã qua thời gian sử dụng, trong quá trình hoạt động vận chuyển khách đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh phê duyệt phương án nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm; trong đó có đề ra các giải pháp về niên hạn sử dụng, cấp đăng kiểm, nâng chất lượng phương tiện; đề ra lộ trình thay thế, cải hoán phương tiện hoạt động vùng sông pha biển; đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư bến, tuyến vận tải, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường công tác quản lý. Theo đó, đến ngày 1.1.2020, tổng số ghế của đoàn phương tiện ca nô hoạt động ổn định đến tuyến này khoảng 4.025 ghế. Đối với phương tiện vỏ gỗ, đến tháng 12.2018, cải hoán 6 phương tiện đang hoạt động có sức chứa từ 40 người trở lên để đảm bảo hoạt động vùng sông pha biển…

CHÂU NỮ