Nghiêm cấm hủy hoại môi trường tự nhiên tại các khu, điểm du lịch

CHÂU NỮ |

Đó là một trong những nội dung của quy định quản lý khu, điểm du lịch (DL) trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 15.10 tới. 

Theo đó, các khu, điểm DL trên địa bàn tỉnh được công nhận phải được quản lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị quản lý khu, điểm DL có trách nhiệm cung cấp dịch vụ công, thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động DL tại khu, điểm DL; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy chế quản lý hoạt động trong khu, điểm DL. Bên cạnh quy định về quyền hạn, tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm DL có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho khách DL, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại khu, điểm DL; tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách DL trong phạm vi quản lý. Kinh doanh dịch vụ DL bao gồm: dịch vụ lữ hành, vận tải khách DL, lưu trú DL, hướng dẫn viên và các loại hình dịch vụ DL khác. Các tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu, điểm DL phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tài nguyên thiên nhiên trong khu, điểm DL phải được tôn tạo, bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả để phát triển DL. Đơn vị quản lý khu, điểm DL; tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu, điểm DL phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho khách DL và có trách nhiệm cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách DL. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm phải tuân thủ đúng quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và thương hiệu sản phẩm. Môi trường trong khu, điểm DL phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu, điểm DL phải có trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng.