Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Quảng Nam"

KHÁNH LINH |

(QNO) - Sáng nay 15.1, Sở KH&CN tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam”. Đề tài do GS-TS. Nguyễn Trường Sơn làm chủ nhiệm, đơn vị thực hiện là Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Toàn cảnh nghiệm thu đề tài
Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài. Ảnh: KHÁNH LINH

Đề tài gồm 5 chương, nội dung tập trung vào các vấn đề chính như: phân tích tình hình phát triển ngành du lịch Quảng Nam, đánh giá tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh; đánh giá tác động lan tỏa của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh; định hướng phát triển du lịch Quảng Nam; giải pháp phát triển ngành du lịch nhằm tăng cường sự tác động tích cực vào tăng trưởng kinh tế tỉnh…

Theo GS-TS. Nguyễn Trường Sơn, mục tiêu tổng quát của đề tài đã làm rõ được tác động của phát triển ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế. Từ đó, đặt ra mục tiêu cụ thể như nghiên cứu các mô hình và phương pháp nhằm đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế; lựa chọn mô hình hợp lý, phù hợp với dữ liệu thống kê hiện có và phù hợp với điều kiện đặc thù của Quảng Nam.

Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu tập trung vào đánh giá, đo lường sự tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam trong khoảng thời gian 10 năm (2005 - 2015). Bao gồm tác động trực tiếp, tác động tràn (tác động gián tiếp và tác động hiệu ứng); rút ra những kết luận về sự tác động tích cực hoặc tiêu cực và nguyên nhân để có các đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường sự tác động tích cực của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh…

Du lịch đóng vai trò lớn tác động sự tăng trưởng kin tế của tỉnh Quảng Nam
Du lịch tác động đến sự tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại buổi nghiệm thu đề tài, tuy đánh giá cao công trình của nhóm nghiên cứu nhưng một số ý kiến thành viên phản biện cho rằng, nội dung cụ thể của từng chương vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ hoặc nhận định, sử dụng số liệu chưa chính xác nên chưa mang tính thuyết phục. Một số đánh giá, nhận định còn mang tính khiên cưỡng chưa sát với tình hình thực tế, nặng về đánh giá tiêu cực và ít đánh giá mặt tích cực.

Bên cạnh đó, việc nhìn nhận các yếu tố cấu thành ngành du lịch cũng chưa đầy đủ khi đề tài chỉ xác định 3 yếu tố chính là khách sạn, nhà hàng; công ty du lịch; giao thông du lịch mà quên các yếu tố về tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, nhân lực du lịch...

Đặc biệt, việc đặt ra định hướng trong ngắn hạn chỉ tập trung vào 3 địa phương Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên là chưa phù hợp với định hướng chung của tỉnh. Các giải pháp cũng còn mang tính chung chung, cần đặt ra các giải pháp ở tầm vĩ mô vì du lịch là ngành kinh tế tổng hợp.

Dù vậy, 7/7 thành viên hội đồng (tỷ lệ 100%) cũng đã thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu đề tài. Đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung thêm những số liệu, tư liệu mới còn khiếm khuyết để đề tài được hoàn thiện tốt nhất.

KHÁNH LINH