Phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung

KHÁNH LINH |

Sáng 31.3, tại TP.Hội An, Ban chỉ đạo dự án “Phát triển du lịch bền vững và có  trách nhiệm tại miền Trung” tổ chức nhóm họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án hơn 1 năm qua và bàn giải pháp thực hiện các kế hoạch còn lại của dự án trong năm 2015. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín và đại diện lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng UNESCO và ILO tại Việt Nam.

 Được triển khai tháng 1.2014, dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung” do Văn phòng UNESCO phối hợp với ILO thực hiện trong vòng 24 tháng (từ tháng 1.2014 - 12.2015), tổng kinh phí gần 900 nghìn USD, trong đó Chính phủ Luxembourg tài trợ 628 nghìn USD và Quỹ One Plan Việt Nam tài trợ hơn 245 nghìn USD. Dự án có mục đích cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương tại các huyện vùng sâu trong đất liền thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế thông qua hoạt động thúc đẩy du lịch văn hóa. Qua hơn một năm triển khai, bước đầu dự án đã đạt được những kết quả thể hiện trên 5 nội dung chính gồm: kỹ năng và cơ hội làm việc của người lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch được nâng cao; sản phẩm thủ công địa phương được thúc đẩy quảng bá mạnh mẽ, bước đầu tạo được doanh thu cho người dân; giảm nghèo thông qua sinh kế du lịch cho các cộng đồng nông thôn, miền núi; tài nguyên văn hóa cho thị trường du lịch được bảo tồn và phát huy; nhận thức của cộng đồng về du lịch có trách nhiệm được nâng cao. Mặc dù vậy, việc thực hiện dự án vẫn còn bộc lộ một số khó khăn như: chậm giải ngân từ nhà tài trợ và đối tác; chậm trễ trong quá trình thông qua kế hoạch hoạt động; vai trò, năng lực của các hiệp hội du lịch còn hạn chế… Những vấn đề này đã được các đại biểu tại hội nghị ghi nhận và cam kết khắc phục trong thời gian tới.

KHÁNH LINH