Phê duyệt "Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020"

A.T |

Bộ VH-TT&DL vừa phê duyệt Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020, nhằm xây dựng định hướng và khung kế hoạch hành động cụ thể trong việc marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020, góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Việt Nam, hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiến lược đưa ra các mục tiêu cụ thể: xây dựng định hướng và quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam với các giá trị và sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, có chất lượng, có sức cạnh tranh gắn với thị trường cụ thể; định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, độc đáo ở Đông Nam Á dựa trên các giá trị thương hiệu chính và sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch di sản, du lịch biển, nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái; lựa chọn có ưu tiên marketing tại một số thị trường trọng điểm khu vực châu Á và châu Âu. Về định hướng marketing, Chiến lược định hướng thị trường và sản phẩm du lịch quốc tế, định hướng thị trường và sản phẩm du lịch nội địa và sản phẩm du lịch. Trong đó, định hướng thị trường và sản phẩm quốc tế có nhóm thị trường ưu tiên (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Đông Nam Á, Úc và New Zealand), nhóm thị trường duy trì hoạt động marketing (thị trường Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ), nhóm thị trường tiềm năng cần tập trung phát triển (Ấn Độ, Trung Đông).

A.T