Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Trà Nhiêu Xanh

HOÀNG THƠ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Trà Nhiêu Xanh (xã Duy Vinh, Duy Xuyên).

Theo đó, diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 29ha, bao gồm: đất dự án khoảng 25ha; các diện tích khác như rừng phòng hộ, hành lang bảo vệ sông khoảng 4ha. Tính chất, chức năng quy hoạch là khu du lịch gắn với gìn giữ bảo vệ môi trường tự nhiên. Dự báo Khu du lịch sinh thái Trà Nhiêu Xanh đón 500 lượt khách mỗi ngày, đảm bảo về điện, nước sinh hoạt, giao thông đi lại cho du khách.

Dự án Khu du lịch sinh thái Trà Nhiêu Xanh gắn với khu vực lân cận để làm cơ sở đánh giá toàn diện dự án với các khu vực có liên quan, như hệ sinh thái Khu du lịch sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm; các tác động dòng chảy, tai biến thiên nhiên khu vực hạ lưu sông Thu Bồn; các tác động gắn kết với phát triển đô thị, du lịch khu vực Hội An - Duy Xuyên - Điện Bàn.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Du lịch Hội An - Trà Nhiêu tổ chức lập dự án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái Trà Nhiêu Xanh theo đúng nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Trong đó, công ty phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên thực hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan với dự án quy hoạch.

HOÀNG THƠ