Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch kèm theo Quyết định 1714/QĐ-UBND.

Quy chế gồm 5 chương, 14 điều, quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký, quy trình, thủ tục xét chọn, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh các loại hình dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe (nằm ngoài cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ lữ hành, vận tải khách du lịch) có đăng ký hoạt động hợp pháp trên địa bàn Quảng Nam.

Điều kiện cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại quy chế này đối với từng dịch vụ tương ứng. Trong đó, có tiêu chí chung là niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành; nhân viên phục vụ có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự; có nhà vệ sinh sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng; có nội quy, quy trình bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần).

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định nêu trên, Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung chi tiết của từng tiêu chuẩn theo thang điểm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức xét chọn, cấp biển hiệu cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.