Tây Giang kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch

N.T.K |

(QNO) - Huyện ủy Tây Giang vừa ban hành Nghị quyết số 21-CT/TW kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch huyện giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nghị quyết xác định ngành du lịch ở Tây Giang là một ngành kinh tế mới mẻ, quan trọng nhưng chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên các bước trong đầu tư, kêu gọi thu hút du khách đến với Tây Giang phải kiên trì, thận trọng, triển khai từ dễn đến khó, từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều; đồng thời phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, vì lợi ích của nhân dân và mục tiêu phát triển con người Tây Giang tiến bộ, văn minh, hợp tác gắn trách nhiệm giảm nghèo nhanh, bền vững; Huyện ủy Tây Giang yêu cầu các cấp ủy, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trong nhân dân, nâng cao nhận thức, tư duy mới về phát triển du lịch; coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng, là bước chuyển hướng mới mang tính chiến lược lâu dài và đột phá để phát triển nhanh bền vững; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực trực tiếp tham gia lĩnh vực du lịch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nguồn lao động từ lao động nông nghiệp đơn thuần sang lĩnh vực du lịch, dịch vụ; làm tốt công tác thông tin du lịch để doanh nghiệp và nhân dân lựa chọn đầu tư…

N.T.K