Tây giang thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

N.T.K |

(QNO) - Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bh’riu Liếc vừa ký Quyết định số 2397-QĐ/HU thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Tây Giang giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng chí Bh’riu Liếc - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban.

Xanh thắm các bản làng vùng biên Tây Giang. Ảnh: Alăng Ngước
Xanh thắm các bản làng vùng biên Tây Giang. Ảnh: Alăng Ngước

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện Tây Giang có nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang về quy hoạch, định hướng phát triển du lịch. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan liên quan từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác phát triển. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; chủ động liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh hình thành các tour du lịch phong phú, đa dạng, đậm bản sắc… Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Huyện ủy để hoạt động.

N.T.K