Tham khảo kinh nghiệm du lịch cộng đồng tại Thái Lan

  T.D |

Một nhóm quan chức cấp cao Quảng Nam vừa tổ chức chuyến tham quan, học tập, khảo sát kinh nghiệm du lịch cộng đồng tại Thái Lan. Du lịch cộng đồng đã giúp những ngôi làng “không tên” trên bản đồ du lịch Chiang Mai (Thái Lan) là Mae Kampong và Pha Mon trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trên toàn thế giới, góp phần giữ gìn văn hóa, môi trường, tạo thêm nhiều việc làm, thêm thu nhập cho người nông dân địa phương.

Những bài học kinh nghiệm, nhất là trong việc tổ chức và tính cộng đồng bền vững từ 2 làng du lịch cộng đồng đặc trưng này và vai trò của doanh nghiệp du lịch sẽ được áp dụng vào mô hình du lịch cộng đồng đang được triển khai tại Mỹ Sơn và Đông Giang trong tương lai.

  T.D