Tham khảo ý kiến đề án du lịch miền núi

KHÁNH LINH |

Chiều 16.12, Sở VH-TT&DL tổ chức họp bàn giải pháp hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo của tỉnh đến năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các huyện miền núi và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh.

Ngày 6.10.2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 với những nội dung, cơ chế hỗ trợ cụ thể về đất đai, lãi suất cho vay, quảng bá xúc tiến du lịch… nhằm tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cụ thể để doanh nghiệp và người dân triển khai các hoạt động du lịch, góp phần cải thiện sinh kế, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tại cuộc họp, hầu hết ý kiến của các địa phương và doanh nghiệp đều băn khoăn về những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người dân và doanh nghiệp trong việc triển khai phát triển du lịch. Đồng thời đề xuất cần cụ thể hóa quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy du lịch miền núi, hải đảo phát triển. Thông qua những ý kiến, đề xuất của đại biểu, Sở VH-TT&DL sẽ tổng hợp đề xuất với các ban ngành liên quan để có những điều chỉnh hợp lý trong thời gian tới.

KHÁNH LINH