Tham vấn cộng đồng về phát triển du lịch ở Cẩm Thanh

LÊ HIỀN |

Hội LHPN xã Cẩm Thanh (Hội An) vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An tổ chức tham vấn cộng đồng về dự án “Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng tại làng quê Cẩm Thanh”. Hoạt động này được tổ chức lần lượt ở 8 thôn nhằm thu hút sự tham gia của nhân dân, nhất là những người trong độ tuổi lao động.

Tại các buổi tham vấn, các bên đã thảo luận nhiều nội dung như: ý nghĩa của du lịch cộng đồng, nhận biết và nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong phát triển du lịch cộng đồng, những sáng kiến và các điều kiện cần thiết để người dân làm du lịch. Nhiều ý kiến đề xuất nên hình thành thêm các mô hình mới kết hợp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và các kỹ năng, kiến thức cần thiết để nhiều người làm du lịch bằng các nghề nghiệp truyền thống và tiềm năng lợi thế của địa phương. Sau hoạt động tham vấn cộng đồng này, Hội LHPN xã Cẩm Thanh sẽ tổng hợp để Quỹ môi trường toàn cầu xét duyệt, triển khai dự án tại Cẩm Thanh từ năm 2018.

LÊ HIỀN