Thành lập Ban Tổ chức bình chọn sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng Quảng Nam

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Tổ chức bình chọn sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của Quảng Nam. Ban Tổ chức do ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Phó ban trực; ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Phó ban và 12 thành viên khác.

Ban Tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng thể lệ bình chọn, biểu điểm chấm chọn sản phẩm quà tặng du lịch đặc trương của Quảng Nam; họp phân công nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc việc bình chọn, tổ chức công bố sản phẩm đạt giải đảm bảo trang trọng, chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai, kết quả tổ chức thực hiện theo đúng quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

* Hội đồng bình chọn sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của Quảng Nam cũng được UBND tỉnh quyết định thành lập và giao ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm chấm chọn theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh và quy trình, thể lệ bình chọn sản phẩm quà tặng.

BẢO NGUYÊN