Thống nhất mức thu phí tham quan Cù Lao Chàm

QUỐC HẢI |

Phí tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm vừa được TP.Hội An thống nhất với mức thu (giá vé) 40.000 đồng/lần/người đối với người lớn và 20.000 đồng/lần/người đối với trẻ em, trong đó được tham quan khu dự trữ sinh quyển, 1 khu dịch vụ tắm biển cùng 2 điểm di tích. Riêng phí bến bãi và lặn biển có khí tài sẽ được thu riêng.

Theo các doanh nghiệp, phương án này được cho là gọn nhẹ, khả thi, tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành các hoạt động du lịch, đảm bảo phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã đảo Tân Hiệp.

QUỐC HẢI