Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng

NG.NGUYÊN |

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng lượt khách tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 3 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 84% so với kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013; khách nội địa ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013; khách tham quan ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng  kỳ năm 2013; khách lưu trú ước đạt 920.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013, đạt gần 80% so với kế hoạch. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng.

NG.NGUYÊN