Thu thập ý kiến doanh nghiệp du lịch

|

Nội dung được đề cập nhiều nhất tại hội nghị này là các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch để tạo môi trường thuận lợi, bền vững cho du lịch trong tương lai trên nền bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên và du lịch trách nhiệm. Cụ thể là nhanh chóng thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch đúng lộ trình, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về du lịch, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đánh giá cụ thể tài nguyên du lịch quốc gia và địa phương. Hội nghị cũng đã đề xuất một số chính sách tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển như: miễn visa, an ninh an toàn cho khách, việc cấp phép dự án đầu tư du lịch phải dành cho những nhà đầu tư có chuyên môn về du lịch và các trường đào tạo nghề du lịch phải có sự hợp tác bền vững, hỗ trợ của doanh nghiệp du lịch…

T.D