Tìm hướng hỗ trợ phát triển du lịch miền núi

XUÂN HIỀN |

Dự thảo đề án “Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025” vừa được UBND tỉnh, các sở ngành liên quan luận bàn nhằm thống nhất để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Theo dự thảo, đề án sẽ được triển khai ở phạm vi 9 huyện miền núi, giai đoạn 2019 - 2025. Các nội dung của đề án bao gồm hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đến đào tạo nguồn nhân lực, tìm cách xúc tiến, quảng bá tiềm năng các địa phương. Tổng kinh phí dự kiến dành cho 20 điểm du lịch gần 117 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh đầu tư gần 82 tỷ đồng, vốn đối ứng các địa phương hơn 35 tỷ đồng…

Được biết, năm 2017 khu vực miền núi có khoảng 51 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú, chiếm khoảng 1% tổng lượt khách trên toàn tỉnh. Doanh thu từ dịch vụ - du lịch năm 2017 khu vực này ước đạt 36 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân doanh thu từ dịch vụ - du lịch giai đoạn 2013 - 2017 khoảng 15,7%/năm.

XUÂN HIỀN