Tin du lịch

T.B - T.D - B.L |

* Làng Đại Bình, xã Quế Trung (Nông Sơn) vừa được UBND tỉnh bổ sung vào danh mục khu, điểm du lịch (điểm du lịch thứ 42) của Quảng Nam. Làng Đại Bình nằm ven sông Thu Bồn, có phong cách đặc trưng của làng quê Việt Nam, do Ban Quản lý làng du lịch sinh thái Đại Bình quản lý, đã được đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ khách du lịch, hình thành các dịch vụ như ăn uống, lưu trú, tham quan… 

Cây trái Đại Bình. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Cây trái Đại Bình. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

* UBND tỉnh đã cho phép Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang), địa chỉ tại xã Mà Cooih, Đông Giang khai thác, sử dụng nước mặt tại suối Bhơm Lom đoạn chảy qua xã Mà Cooih, phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt, tưới cây. Thời hạn giấy phép 10 năm kể từ ngày ký quyết định. 

* Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đánh giá các kịch bản phục hồi tăng trưởng du lịch giai đoạn hậu Covid-19. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển du lịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác quản lý để bảo đảm chất lượng dịch vụ.