Tổng lượt khách lưu trú trong 8 tháng tăng 5,6%

Q.C |

(QNO) - Trong 8 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh hơn 2,521 triệu lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 1,152 triệu lượt, tăng 12,3%.

 
 
 

Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ đạt 2,247 triệu lượt, tăng 13,5%. Trong đó khách quốc tế đạt 1,32 triệu lượt, tăng 3,5%; khách du lịch trong nước gần 927 nghìn lượt, tăng 31,6%.

Doanh thu dịch vụ tháng 8.2019 hơn 267 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước. Trong đó, tăng chủ yếu ở một số dịch vụ như: dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 16,3%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 6,7%; dịch vụ sửa chữa vật dụng học tập, phương tiện đi học và đồ dùng cá nhân, gia đình khác chuẩn bị cho năm học mới tăng 18%. Tính chung 8 tháng, doanh thu dịch vụ hơn 2.168 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.