TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung hợp tác phát triển du lịch

Đ. Hùng |

Chiều 27.2, tại Quảng Ngãi, diễn ra hội nghị ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2017 giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung (gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế).

Theo nội dung đã ký kết, trong thời gian đến, ngành du lịch TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong phát huy lợi thế của mỗi địa phương, khai thác tài nguyên du lịch hợp lý; thu hút nguồn nhân lực xã hội nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tăng thêm các lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội cho doanh nghiệp; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tour, tuyến liên vùng hoàn chỉnh.... Trong đó, tập trung vào 4 lĩnh vực chính, gồm: hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; đa dạng hóa, tạo ra những sản phẩm du lịch liên vùng, góp phần tăng sức mạnh của du lịch Việt Nam; tăng cường công tác quy hoạch kêu gọi đầu tư.

Đ. Hùng