Vinahouse Space được công nhận là điểm du lịch địa phương

NGUYÊN BẢO |

Không gian nhà Việt Nam - Vinahouse Space ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn vừa được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Công ty CP Vinahouse có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ; bảo vệ và phát huy tài nguyên du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến tham quan. Đây được xem là “bảo tàng nhà Việt Nam” với 2 không gian chính: bảo tàng - khu làng nghề truyền thống - trạm dừng chân. Công trình được khai trương cách đây 1 năm.

NGUYÊN BẢO