Xây dựng chính sách đột phá cho du lịch Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam

XUÂN LAN |

(QNO) - Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam vừa hoàn tất dự thảo đề cương Đề án cơ chế, chính sách thí điểm đột phá phát triển du lịch 3 địa phương; triển khai lấy ý kiến đóng góp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt.

Theo đó, các bên đã thống nhất đề xuất một số cơ chế chính sách trọng tâm như: tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch mang tính trọng điểm; khuyến khích, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù và hỗ trợ đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực. 

Đề án cũng đưa ra cơ chế chính sách thiết thực, đẩy mạnh liên kết với các địa phương để phát triển sản phẩm và chuỗi giá trị du lịch; cùng khai thác, chia sẻ lợi ích, tránh tình trạng cục bộ, tạo động lực lớn thúc đẩy phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

XUÂN LAN