100% trường mầm non, mẫu giáo dạy học 2 buổi/ngày

A.S |

Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2018 - 2019, cả 275 trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh đều tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp cũng đạt tỷ lệ khá cao, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99,9%, trẻ 3 - 4 tuổi đạt hơn 89%. Giáo dục mầm non năm học này tiếp tục nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển trường, lớp nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; hỗ trợ giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn; chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

A.S