1.191 chỉ tiêu viên chức ngành giáo dục năm 2017

Q.CHÂU |

(QNO) - Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh vừa có thông báo thi tuyển năm 2017. Nhu cầu tuyển dụng: 1.191 chỉ tiêu. Trong đó: giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) 684 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) 437 chỉ tiêu; giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) 70 chỉ tiêu.

Điều kiện cụ thể đăng ký dự tuyển cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11.3.2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (người dự tuyển có thể nộp chứng chỉ tin học ứng dụng cấp độ A trở lên, nhưng phải được cấp trước ngày 31.12.2016); có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24.1.2014 của Bộ GD-ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp tiểu học và THCS thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Hội đồng thi tuyển cũng lưu ý, người dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau đây thay cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên; TOEFL 400/97 trở lên; IELTS 3.0 trở lên; TOEIC 150 trở lên; Ucles KET.

Điều kiện cụ thể riêng cho giáo viên mầm non: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên. Đối với giáo viên tiểu học: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học trở lên hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên. Đối với giáo viên THCS: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Mỗi thí sinh tham gia dự thi 4 môn: ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong một số trường hợp. Cụ thể, miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Miễn thi môn tin học trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên. Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học.

Hình thức thi, đối với môn ngoại ngữ: thi trắc nghiệm một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (do thí sinh đăng ký tại đơn đăng ký dự tuyển viên chức); thời gian làm bài 30 phút. Đối với môn tin học: thi trắc nghiệm; thời gian làm bài 30 phút. Đây là 2 môn thi điều kiện, mỗi môn thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện để xét tuyển, không tính vào tổng số điểm thi.

Đối với thi kiến thức chung: thi viết; thời gian làm bài 120 phút. Đối với thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút; thi thực hành (bằng một bài viết), thời gian làm bài 180 phút.

Nội dung các môn ngoại ngữ, tin học, kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành có trong tài liệu hướng dẫn ôn tập. Người dự tuyển download danh mục tài liệu ôn thi tại website của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: http://www.quangnam.edu.vn để ôn thi.

Bài thi được chấm theo thang điểm 100. Điểm các bài thi được tính như sau: thi kiến thức chung tính hệ số 1; thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1, phần thi thực hành tính hệ số 2. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và 2 bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23.10.2017 đến 17 giờ ngày 19.11.2017 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Thí sinh đăng ký thi tuyển vào chỉ tiêu ở huyện, thị xã, thành phố nào thì nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển về Phòng GD-ĐT của huyện, thị xã, thành phố đó.

Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập, tổ chức thi tuyển: Hội đồng thi tuyển viên chức sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam).

Q.CHÂU