14 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

X.PHÚ |

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đối với 14 huyện, thị xã, thành phố. Đáng chú ý, bên cạnh các địa phương đồng bằng gồm Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, còn có cả các huyện miền núi như Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Tây Giang và Nam Giang. Để được công nhận, các địa phương phải đáp ứng nhiều tiêu chí, gồm có tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%, có ít nhất 90% tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (riêng các xã vùng đặc biệt khó khăn 80%).

X.PHÚ