140 suất học bổng trao tặng học sinh nghèo hiếu học

HỮU TIẾN - PHAN LÝ |

Ngày 8.9, Chi nhánh Viettel huyện Duy Xuyên và Tây Giang phối hợp Hội Khuyến học và Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang, Duy Xuyên tổ chức trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo vượt khó tại hai địa phương nêu trên. Theo đó, Duy Xuyên có 40 học sinh thuộc xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Thành và Duy Vinh và Tây Giang có 100 học sinh nghèo, hiếu học ở các cấp tiểu học và THCS thuộc 10 xã nằm trong Chương trình dự án 135 và xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được nhận quỹ học bổng này. Mỗi suất giá trị 1 triệu đồng, gồm 700 nghìn đồng tiền mặt và cặp sách, tập vở và bút học sinh. Đây là năm thứ 3, Viettel phối hợp trao học bổng “Vì em hiếu học” nhằm giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập.

HỮU TIẾN - PHAN LÝ