24 học viên tốt nghiệp khóa đào tạo "Thiết kế vi mạch" đầu tiên

                   XUÂN LAN |

(QNO) - Giám đốc Sở TT-TT TP.Đà Nẵng Phạm Kim Sơn vừa trao bằng tốt nghiệp cho 24 học viên khóa đào tạo “Thiết kế vi mạch” đầu tiên của TP.Đà Nẵng. Ban quản lý tiểu dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông TP.Đà Nẵng liên doanh với ICDREC - Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) tổ chức khóa đào tạo này. Đây sẽ là nguồn nhân lực nòng cốt góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch điện tử còn non trẻ của TP.Đà Nẵng phát triển trong những năm đến.

                                                                                                  XUÂN LAN