35 học sinh Quảng Nam nhận học bổng Vallet

L.V |

Cuối tuần qua, tại Đà Nẵng, tổ chức Gặp gỡ Việt Nam tổ chức trao học bổng Vallet năm 2013 cho học sinh, sinh viên các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đợt này, trong tổng số 165 học sinh nhận học bổng (7,5 triệu đồng/suất) và 42 sinh viên (12 triệu đồng/suất), Quảng Nam có 35 học sinh nhận học bổng Vallet.

Vallet là tên một dòng họ ở Pháp mà Odon Vallet là người đại diện hiện nay. Odon là tiến sĩ ngành luật học. Được thừa kế một gia tài trị giá 100 triệu euro, Odon đem gửi tất cả vào ngân hàng, hằng năm lấy lãi để tặng học bổng cho các bạn trẻ học giỏi ở Pháp, Bénin và Việt Nam. Trân trọng những hoạt động phát triển khoa học - giáo dục của tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, Odon Vallet đã đóng góp vào quỹ học bổng của Gặp gỡ Việt Nam. Cảm kích trước tấm lòng đó, GS. Trần Thanh Vân đã đặt tên học bổng là Vallet.

L.V