5 chỉ tiêu tốt nghiệp THPT đào tạo đại học ở nước ngoài

NGUYÊN BẢO |

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2016, Quảng Nam có 5 chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp THPT được xét tuyển, hỗ trợ đào tạo đại học ở nước ngoài và được quản lý và bố trí công tác.

UBND tỉnh yêu cầu, việc tuyển chọn, cử học sinh tốt nghiệp THPT đi đào tạo đại học ở nước ngoài căn cứ vào nhu cầu và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, đó là các ngành: quản trị công, công nghệ sinh học, môi trường, quan hệ quốc tế, luật thương mại quốc tế. Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tuyển tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trong 2 đợt: từ ngày 1.4 đến 30.4.2016 và từ 15.9 đến 14.10.2016. Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo tại trường đại học của các nước Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singapore. Dự toán kinh phí cho 5 học sinh học đại học 4 năm ở nước ngoài niên khóa 2016 - 2019 hơn 17,6 tỷ đồng.

NGUYÊN BẢO