5 trường tiểu học sử dụng mũ bảo hiểm dự án đạt yêu cầu

VIẾT TUYÊN |

(QNO) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa đi kiểm tra 5 trường tiểu học về việc sử dụng mũ bảo hiểm đến trường, do Tổ chức phòng chống thương vong châu Á tài trợ.

Năm học qua, được sự tài trợ của Tổ chức phòng chống thương vong châu Á, Ban ATGT tỉnh đã trao bổ sung 700 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh 5 trường tiểu học dọc tuyến quốc lộ 1 gồm: Hương An (Quế Sơn), Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn Trỗi (Núi Thành), Lê Độ (Thăng Bình) và Phạm Phú Thứ (Điện Bàn).

Tính đến nay, hơn 4.000 chiếc mũ bảo hiểm cấp cho học sinh 5 trường tiểu học trên được sử dụng đúng mục đích, đạt yêu cầu. Theo quy định của Tổ chức phòng chống thương vong châu Á, Ban ATGT tỉnh tổ chức đi kiểm tra việc chấp hành đội mũ bảo hiểm trong học sinh bậc tiểu học đối với các trường đang hưởng thụ dự án, để làm cơ sở đánh giá và thống kê tình hình vi phạm cũng như số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh tiểu học trong một năm học.

Qua tháng 9, tháng đầu năm học mới này, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho học sinh được nhà trường và phụ huynh thực hiện nghiêm túc, mỗi trường đều có quy chế quản lý, giáo dục, có hình thức xử lý vi phạm. Chính vì vậy, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong trường tiểu học đạt yêu cầu.

VIẾT TUYÊN