531 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên

X.PHÚ |

Sở GD-ĐT vừa công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên năm học 2017-2018. Điểm chuẩn vào lớp 10 các môn của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông lần lượt là: Toán 33,25 - 26,5; Lý 39,25 - 35,75; Hóa 40,86 - 29; Anh 41 - 35,8; Văn 38,75 - 36,5; Sinh 36,75 - 35; Tin 32,8 - 30,2; Sử 27 - 27,75; Địa 33,25 - 45,5. Theo đó, cả tỉnh có 531 thí sinh trúng tuyển, trong đó Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 278 (tuyển thiếu chỉ tiêu môn Sử: 16/18), Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông 253 (tuyển thiếu 3 môn là Tin: 22/35; Hóa: 29/35; Toán: 27/35).

X.PHÚ