78 trường thực hiện mô hình trường học mới

X.PHÚ |

Năm học 2012-2013, Quảng Nam triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) theo chủ trương của Bộ GD-ĐT ở 38 trường tiểu học tại 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cả tỉnh đã có thêm 40 trường tổ chức giảng dạy mô hình trường học mới, nâng tổng số trường học thực hiện lên 78 trường.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, mô hình trường học mới đã giúp cho giáo viên, học sinh thay đổi phương pháp dạy - học, từ chỗ thụ động sang chủ động; đặc biệt, phát triển kỹ năng tự giác, tự quản, tự tin, tự học, tự trọng, tự đánh giá bạn và đánh giá mình của học sinh; tạo ra môi trường giáo dục thân thiện. Từ đó giúp nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

X.PHÚ