785 suất học bổng SPELL cho học sinh nghèo

Xuân Phú |

Hôm qua 8.8, tại các huyện Thăng Bình, Tiên Phước, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng SPELL, do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ, cho 217 học sinh (HS) nghèo bậc THCS (Thăng Bình 136 em, Tiên Phước 81 em) với mức 1,6 triệu đồng/suất, gồm tiền mặt, áo quần, sách giáo khoa, vở, bảo hiểm thân thể…

Hôm nay 9.8, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tổ chức trao học bổng SPELL cho 65 HS THCS của huyện Quế Sơn, 16 HS THCS huyện Nông Sơn. Tại lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5.9 tới, Hội Khuyến học tỉnh cũng sẽ trao học bổng SPELL cho 487 HS bậc THPT tại 11 trường THPT trên địa bàn tỉnh với các mức từ 1,5 - 16 triệu đồng/suất (cả tiền mặt và hiện vật như bậc THCS). Số suất học bổng SPELL được trao của năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh là 785 suất, với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.

Xuân Phú