Bắc Trà My: Hơn 4,2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh sinh viên

N.T.HÒE |

Huyện Bắc Trà My có hơn 9.000 đối tượng đang nằm trong diện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Trong đó có 8.268 học sinh các cấp và 780 sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, huyện Bắc Trà My đã chi hơn 4,2 tỷ đồng giải quyết chế độ cho học sinh theo mức quy định của nhà nước. Với nguồn hỗ trợ này, học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn huyện có thêm điều kiện học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm.

N.T.HÒE