Ban Chỉ đạo đổi mới GD-ĐT tỉnh họp phiên đầu tiên

X.PHÚ |

Sáng qua 27.1, Ban chỉ đạo đổi mới GD-ĐT tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Chín.

Tại phiên họp đầu tiên này, Ban chỉ đạo đã thảo luận dự thảo quy chế làm việc, thành lập tổ thư ký giúp việc, kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29. Theo đó, sẽ có 10 nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới GD-ĐT; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá; đổi mới công tác quản lý, chính sách, cơ chế tài chính… Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín cho biết, Ban chỉ đạo ghi nhận, tiếp thu để hoàn thiện những nội dung liên quan trong thời gian tới.

X.PHÚ