Bàn giao Trung tâm Dạy nghề Duy Xuyên

T.D |

(QNO) -  Cuối tuần qua, UBND huyện Duy Xuyên chính thức nhận quản lý Trung tâm Dạy nghề Duy Xuyên do Sở LĐ-TB&XH tỉnh bàn giao.

Theo biên bản bàn giao, UBND huyện Duy Xuyên tiếp nhận nguyên trạng trung tâm này gồm toàn bộ hồ sơ về thủ tục đất đai, tài sản, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất. Cụ thể, trung tâm hiện có 12 viên chức và người lao động, số dư kinh phí (1,6 triệu đồng tại kho bạc) chưa sử dụng đến ngày 26.12.2014, giá trị tài sản còn lại hơn 1,99 tỷ đồng/3,151 tỷ đồng nguyên giá và các hạng mục công trình đã được đầu tư hoàn thành trên diện tích 10.000m2 với tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng.

Được biết, toàn bộ dự án này được UBND tỉnh phê duyệt với tổng vốn đầu tư trên 78,87 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất 29.847m2, từ tháng 10.2011

T.D