Bầu 21 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Nam

V.A |

(QNO)- Sáng qua 30.10, Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2013 – 2015).

Theo đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua công tác Hội đã đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động ngoại khóa, chủ điểm hướng về sinh viên được tổ chức nhiều, phong phú, đa dạng. Đặc biệt, Hội Sinh viên trường đã làm tốt cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”; các lĩnh vực về nghiên cứu khoa học, đào tạo kỹ năng sinh viên cho chuyển biến mạnh mẽ. Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2013 – 2015). Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.

V.A