Bộ GD-ĐT triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

X.PHÚ |

Chiều 9.1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đây là việc rất quan trọng của ngành trong năm 2019. So với các lần trước, đổi mới lần này rất khác từ cách tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Chương trình GDPT mới bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Để chuẩn bị triển khai chương trình, ngành GD-ĐT tham mưu các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức sắp xếp cơ sở giáo dục, đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có Thông tư 32 (26.12.2018) ban hành chương trình GDPT mới, chia làm hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) nhằm trang bị cho học sinh trí thức, kỹ năng nền tảng, hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất; giai đoạn định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến 12) nhằm phát triển năng lực sở trường giúp học sinh tiếp cận nghề nghiệp.

X.PHÚ