Bổ sung 1,8 tỷ đồng thực hiện chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

P.G |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định bổ sung kinh phí cho UBND các huyện với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng, để thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

Đây là số vốn được Trung ương phân bổ thêm trong năm để thực hiện mua sắm trang thiết bị cho các trung tâm. Theo đó, UBND huyện Bắc Trà My được phân bổ 450 triệu đồng; UBND huyện Hiệp Đức 450 triệu đồng; UBND huyện Nông Sơn 450 triệu đồng; UBND huyện Nam Giang: 450 triệu đồng. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định, phát huy hiệu quả của chương trình này.

P.G