Bố trí 15ha đất tại xã Cẩm Thanh cho Trường Đại học Phan Châu Trinh

NGUYÊN BẢO |

Hôm qua 26.9. UBND tỉnh thông báo thống nhất cho phép Trường Đại học Phan Châu Trinh (chủ đầu tư) chọn địa điểm lập thủ tục đầu tư xây dựng Trường Đại học Phan Châu Trinh tại xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) trên diện tích khoảng 15ha. Thời gian thực hiện hoàn thành các thủ tục đất đai và xây dựng tối đa 12 tháng, kể từ ngày 26.9. Trong đó thời gian lập quy hoạch chi tiết xây dựng tối đa 9 tháng. UBND tỉnh nêu rõ, nếu hết thời gian nêu trên mà không hoàn thành việc triển khai thực hiện thì thông báo này của UBND tỉnh không còn hiệu lực thi hành.

Như Báo Quảng Nam đã thông tin, UBND tỉnh không gia hạn thời gian thuê đất của Trường Đại học Phan Châu Trinh tại số 2 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An và đồng thời yêu cầu nhà trường di dời cơ sở vật chất kỹ thuật và bàn giao mặt bằng trước ngày 1.12.2016.

NGUYÊN BẢO